Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
1 % podatku - Podsumowanie

Zakończył się okres, w którym Urzędy Skarbowe przekazyywały na rachunki bankowe organizacji pozarządowych kwoty pozyskane w ramach 1 % podatku. Na konto Stowarzyszenia ESTEKA za 2011 rok wpłynęła kwota 24.723,80 zł.

W imieniu członków Stowarzyszenia ESTEKA jak również w imieniu naszych beneficjentów, którzy będą korzystali z projektów dofinansowanych ze środków uzyskanych w ramach kampanii 1 % podatku, składamy wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie.

Uzyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację następujących celów:

  • wsparcie projektu LEONARDO - Tarnobrzeski Fundusz Stypendialny dla uzdolnionych uczniów;
  • wspracie projektu budowy ośrodka hipoterapii dla dzieci i młodzieży;
  • wsparcie organizacji letnich obozów dla dzieci i młodzieży;
  • wsparcie innych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży;

 

FaniMani

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

Zajęcia konne

Foto

newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]